CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

WAYRA ASTRAE SRL, cu sediul in Bucureşti Sectorul 1, Strada TEHERAN, Nr. 17, Ap. 1, inmatriculata sub nr. J40/17478/2017, cod unic de înregistrare RO 38354757, telefon 0720 000 031, va informeaza asupra prelucrarii datelor Dumneavoastra cu caracter personal și asupra drepturilor pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 (denumit GDPR).

 

1.Scopul Prelucrării datelor cu caracter personal: Datele cu caracter personal vor fi prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, avand ca temei juridic consimtamantul persoanei exprimat in scris in scopul: emiterii ofertelor comerciale, incheierii contractelor comerciale, transmiterii prin curier a corespondentei sau coletelor continand comenzile lansate, transmiterii de mesaje din partea departamentului marketing, pentru informarea si acordarea de beneficii de loialitate si pentru imbunatatirea permanenta a calitatii serviciilor si produselor oferite (transmiterea de stiri, promotii, produse noi), incasarii sumelor datorate in baza facturilor fiscale emise, raportari interne, asigurarea masurilor de securitate interna necesare (supraveghere video) , solutionarea reclamatiilor si a solicitarilor.

2.Categoriile de date colectate şi procesate

Date necesare ofertarii si desfasurarii relatiei profesionale: nume si prenume, CNP, domiciliu, cont bancar, copie documente act identitate, număr de telefon, adresă de email.

 

3. Datele cu caracter personal ar putea fi divulgate catre si procesate de către următoarele entităţi

Autoritati de stat (inclusiv instante, autoritati fiscale), autoritatea de supraveghere financiară, furnizori servicii (ex. furnizori de servicii de audit şi IT, unitati reparatoare, consultanti, experti, dezvoltatori de servicii IT, societati de arhivare), operatori servicii poştale şi curierat, unităţi bancare si alti destinatari colaboratori cu care WAYRA ASTRAE SRL are incheiat un contract si care actioneaza ca profesionisti supusi obligatiei de pastrare a secretului profesional, în conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării.

 

4. Stocarea datelor

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât va fi necesar pentru realizarea scopurilor agreate sau pe perioada minimă prevăzută de legislaţia in vigoare.

Am mai luat la cunoştinţă că exercitarea drepturilor anterior enunţate o pot face:

- direct: cerere la sediul WAYRA ASTRAE  din Bucureşti Sectorul 1, Strada TEHERAN, Nr. 17, Ap. 1

- electronic prin e-mail contact@wayra-astrae.ro

Pentru sesizari si reclamații la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: http://www.dataprotection.ro ;  e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

- Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România

- Tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212

 

5. Protectia datelor

WAYRA ASTRAE  va lua toate măsurile de precauție necesare pentru a asigura securitatea și prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la datele cu caracter personal deținute în baza prezentului consimtamant.

Va informam ca fără a avea consimtamantul dumneavoastra de prelucrare a datelor dumneavoastra cu caracter personal, WAYRA ASTRAE  SRL nu va putea sa colaboreze cu dumneavoastra.